NavigationRegistrujte se sada

CFD trgovanje podrazumijeva visok stepen rizika, uključujući investirani kapital


Pretplata na bilten

Društvo

Investiciono društvo Templer-Securities AD Podgorica je osnovano 28.11.2019. godine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu kapitala Crne Gore.

Skraćeni naziv Društva je TEMPLER.

U Centralnom registru privrednih subjekata, Društvo je registrovano pod brojem 4-0009725.

Društvo ima dozvolu Komisije za tržište kapitala Crne Gore, broj: 03/2-4/4-19, od 15.11.2019. godine i broj 03/2-4/9-19, od 10.11.2020. godine za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti, za finansijske instrumente-ugovore o razlikama, i to:

-prijem i prenos naloga koji se odnose na jedan ili više finansijskih instrumenata;

-izvršenje naloga za račun klijenta;

-upravljanje portfeljem;

-investiciono savjetovanje.

Društvo može da pruža pomoćne usluge i to:

1) čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući kastodi usluge i sa tim povezane usluge kao što je upravljanje novčanim sredstvima i kolateralima;

2) odobravanje kredita i zajmova investitoru radi omogućavanja zaključenja transakcije sa jednim ili više finansijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje daje zajam ili kredit;

3) usluge poslovanja stranom valutom u vezi sa pružanjem investicionih usluga.

Pomenute pomoćne usluge odnose se na :

1) otvaranje i vođenje racuna hartija od vrijednosti kod CKDD-a u ime za račun zakonitih imalaca (vlasnički račun klijenta);

2) otvaranje računa za plaćanje klijenta kod kreditne institucije;

3) staranje o izvršavanju naloga kupovine i prodaje finansijskih instrumenata klijenata.

Veb sajtom templer-securities.me rukovodi Templer.

Templer je uskladio svoje poslovanje sa zakonodavstvom i regulatornim standardima.

Zaposleni Templera smatraju da je profesionalnost i iskrenost najbolja politika.

Korisničku dokumentaciju, AML politiku (politiku sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma), kao i druga važna pravna dokumenta, možete

pogledati na https://templer-securities.me.

Investiciono društvo TEMPLER SECURITIES AD Podgorica

TEMPLER

Rimski trg 50-PC Kruševac

+382 20 262 762

info@templer-securities.me