NavigationRegistrujte se sada

CFD trgovanje podrazumijeva visok stepen rizika, uključujući investirani kapital


Pretplata na bilten

Naknade

AUsluge računa
Provizija
1

Račun

Provizija za otvaranje računa

bez provizije

Provizija za održavanje računa

bez provizije
2

Izvještaji i druga dokumentacija

Izvještaj (kopija izvoda računa mail-om)

0 EUR
Izvještaj u štampanom formatu mail-om
55 EUR
BPovlačenje novca*
Provizija

1.

Transferi u okviru Templera

bez provizije

2

Prekogranični transferi

50 EUR

3

Zahtjev za provjeru (SWIFT)

>60 EUR

4

Povlačenje Visa(MasterCard)

2% + 5 EUR

CDealing - Contract for Difference (CFD)
Provizija

1

Rollover
SWAP

2

Tgovanje telefonom i putem Interneta

SPREAD + 30 EUR/lot

DOnline trading platforms
Provizija

Templer Trader / Templer Trader Mobile
bez provizije

* isplata na račun klijenta/no