NavigationRegistrujte se sada

CFD trgovanje podrazumijeva visok stepen rizika, uključujući investirani kapital


Pretplata na bilten

Izjava o odricanju odgovornosti

Pregled i korišćenje sajta Templer Securities podliježe niže navedenim "Opštim napomenama o ponudi Templer Securities" i "Uputstvu za korišćenje i odricanju odgovornosti za veb lokaciju Templer Securities, koje prihvatate posjećivanjem ove/ivih veb stranice/a.

Ovaj informativni dokument ne uzima u obzir bilo posebne ciljeve ulaganja bilo finansijsku situaciju bilo posebne potrebe primaoca. Služi samo u informativne svrhe I ne smatra se ponudom za prodaju ili pozivom za podnošenje ponude za kupovinu hartija od vrijednosti ili finansijskih instrumenata. Možda predstavljene hartije od vrijednosti ili finansijski instrumenti nijesu pogodni kao instrument ulaganja za svakog primaoca. Kupovina ovih instrumenata može predstavljati rizik. Zbog toga vas ljubazno molimo da dobijete nezavisne savjete od investicionih i/ili poreskih savjetnika i da pažljivo pročitate napomene o riziku iz ponuđenog memoranduma. Sve informacije koje se tiču proizvoda zasnivaju se na podacima preuzetim iz memorandum o ponudi. Međutim, samo memorandum o ponudi je pravno obavezujući. Stoga bi informativne materijale trebalo čitati samo zajedno sa ponuđenim memorandumom. Dostavljene informacije zasnivaju se na izvorima koje Templer Securities smatra pouzdanim. Međutim, Templer Securities ne može garantovati njihovu tačnost i potpunost.

Ovaj informativni dokument, uključuje bilo koji njegov dio, ne smije se reprodukovati ili distribuirati na bilo koji način bez saglasnosti izdavaoca. Izdavaoc izričito zabranjuje dalju distribuciju ovog dokumenta putem interneta ili na neki drugi način i ne može biti odgovoran za takve radnje trećih lica.

1. Opšte napomene o ponudi Templer Securities

Templer Securities isključivo vrši trgovanje finansijskim instrumentima, derivatima- ugovorima o razlikama. To znači da se ne daju preporuke za investiranje zasnovane na ličnom statusu kupca, posebno u obliku individualnih investicionih savjeta u vezi sa svakom pojedinačnom transakcijom ili u odnosu na stanje računa.

Sredstva, nova izdanja i drugi plasmani

Kompletni uslovi proizvoda i svi drugi detalji o sredstvima, novim izdanjima i plasmanima, koji su jedini obavezujući, mogu se vidjeti u odgovarajućem memorandumu o ponudi i njegovim pripadajućim djelovima. Memorandum o ponudi i trenutni računovodstveni izvještaj, ako ih ima, dostupni su od odgovarajućeg izdavaoca. Pored toga, takvi dokumenti se mogu naći na relevantnim veb lokacijama izdavaoca na internetu. Ako želite da određene dokumente dobijete poštom, kontaktirajte:

Info linija + 382-20-262762 – Templer Securities

Dnevno trgovanje

Templer Securities vas istog dana obavještava o rizicima i obimu trgovine u vezi sa kupovinom i prodajom derivate-ugovora o razlikama. Ako koristite ili namjeravate da koristite u budućnosti ponudu Templer Securities za kupovinu i prodaju istih derivata-ugovora o razlikama, tzv. Intra dnevno trgovanje, pridržavajte se sledećih napomena:

"Dnevno trgovanje" može dovesti do trenutnih gubitaka za vas

Moguće je da izgubite cjelokupni kapital

Ako obavljate terminske trgovine koji dovode do gubitka koji prelaze vrijednost obezbjeđenja koju ste položili, morate obezbijediti dodatni kapital

U slučaju dnevnih transakcija koje se finansiraju iz kredita, bićete u obavezi da ih otkupite bez obzira na njihov uspjeh

Kada pokušavate da ostvarite profit od svakodnevnog trgovanja, takmičite se sa profesionalnim i finansijski jakim učesnicima na tržištu.

Dnevno trgovanje zahtijeva duboko znanje s obzirom na tržište finansijskih instrumenata-ugovore o razlikama, tehnike i strategije trgovanja inansijskim instrumentima i izvedenim finansijskim instrumentima.

Ako svakodnevno trgujete u takozvanim sobama za trgovanje, prostorna blizima ostalih investitora može uticati na vaše ponašanje. Templer Securities ne nudi takve prostorije za trgovanje.

Baner reklame

Oglasne reklame ne predstavljaju direktnu preporuku za kupovinu, zadržavanje ili prodaju finansijskog instrumenta i ne stvaraju bilo kakav pojedinačni savjet ili vezu sa informacijom.

Templer Securities

Informacije o Templer Securities možete naći na veb sajtu.

2. Uputstvo za upotrebu i odricanje od odgovornosti za veb stranice Templer Securities

Proizvodi i usluge

Informacije i usluge na veb lokacijama namijenjene su kako kupcima tako i ostalima. Ponude koje se mogu naći na veb lokacijama Templer Securities izričito nijesu namijenjene osobama u zemljama u kojima je pružanje i/ili preuzimanje uključenog sadržaja zabranjeno. Svaki korisnik je odgovoran da se informiše i da se pridržava bilo kakvih ograničenja prije posjete veb lokacijama.

Određeni djelovi veb stranice dostupni su samo kupcima ili registrovanim korisnicima koji će morati da unesu svoj lični broj računa i PIN ili korisnički ID. Usluge i informacije koje se nude u ovim zatvorenim prostorima isključivo su rezervisane za kupce i/ili registrovane korisnike.

Ako Templer Securities pruža informacije vezane za razmjene ili ekonomske informacije, indekse, cijene, vijesti i opšte podatke o tržištu na veb lokacijama, to su samo za vas informacije i podrška vašoj nezavisnoj odluci o investiranju. Takve informacije ne predstavljaju direktnu preporuku za kupovinu, držanje ili prodaju finansijskog instrumenta i ne stvaraju bilo kakav pojedinačni savjet ili informativni odnos. Pored toga, one nijesu predviđene za pravni, fiskalni ili drugi savjet.

Prije nego što donesete bilo kakve odluke o investiranju ili trgovanju, trebalo bi da se pažljivo informišete o mogućnostima i rizicima investicije. Osim finansijskih aspekata, ovo može uključivati i fiskalne i pravne. Posebno imajte na umu da dosadašnji rezltati finansijskog instrumenta ne ukazuju na buduće rezultate. Imajte na umu i "Osnovne informacije o ugovorima o razlikama" koje ste dobili ako ste korisnik Templer Securities.

Informacije objavljene na veb lokacijama Templer Securities možda ne sadrže sve potrebne i/ili trenutne informacije za vašu investiciju. Osim proizvoda i usluga o kojima se pružaju informacije na veb lokacijama Templer Securities, mogu se naći i druge informacije koje su pogodne za planiranu investiciju i/ili svrhu.

Bilo kakve informacije objavljene na veb lokaciji izdavaoca ili druge strane, koje potiču iz izvora koje Templer Securities smatra pouzdanim, ali ne može garantovati njihovu tačnost, potpunost, blagovremenost i relevantnost. Ovo se takođe odnosi na informacije o trgovini finansijskih instrumenata. Templer Securities takođe zavisi od podataka koje su dostavili izdavaoci ili treće strane u cilju ažuriranja takvih podataka. Templer Securities ne prihvata njihove sadržaje kao sopstvene. Oni ne predstavljaju mišljenje kompanije Templer Securities. Sve cijene finansijskih instrumenata podložne su promjeni.

Podaci navedeni na ovoj veb stranici zaštićeni su autorskim pravima, ne smiju se reprodukovati ili distribuirati i ne preuzima se odgovornost za njihovu tačnost, potpunost ili blagovremenost. Templer Securities ne može biti odgovoran za štetu ili gubitak koji prizilaze iz bilo koje upotrebe pruženih informacija. Dosadašnji učinak nije garancija za buduće rezultate.

Templer Securities ne može biti odgovoran za sadržaj spoljnih veza. Operatori povezanih veb lokacija isključivo su odgovorni za njihov sadržaj. Nadalje, bilo kakva odgovornost kompanije Templer Securities za bilo koje i sve informacije koje se pružaju na veb stranicama u potpunosti je isključena u onoj mjeri u kojoj je to zakonski dozvoljeno.

Prava na zaštitne znake, autorska prava i linkovi

Templer Securities ili treća strana koja nudi vlasništvo nad autorskim pravima i/ili zaštitnim znakom ili bilo kojim drugim pravima na svim veb lokacijama, posebno na tekstove, izgled, tekstove izvora, brendove i logotype kao i na sadržaj.

Stoga, sve informacije, tekstovi, figure, posebno logotipi i brendovi, navedeni na ovoj veb lokaciji, uključujući bilo koju podstranicu, mogu se kopirati, skenirati, prevesti ili na drugi način prenijeti ili reprodukovati unutar ili izvan interneta uz izričit pisani pristanak Templer Securities. Ovo se posebno odnosi na uključivanje ili prezentaciju veb lokacija Templer Securities ili njihovog sadržaja putem okvira hiperveze.

Slično tome, sve veze na bilo koju od veb lokacija Templer Securities podliježu izričitoj pisanoj saglasnosti.

Sigurnost

Obavezno provjerite sigurnost vašeg pristupa Templer Securities.

U nekim oblastima svojih veb lokacija Templer Securities koristi takozvane kolačiće kako bi vam pružio usluge na individualan način. Кolačići su mali paketi podataka koje veb server može poslati vašem računaru kako bi ga identifikovao tokom trajanja vaše posjete. Pregledač možete da konfigurišete na način da vas obavještava o postavljanju kolačića. Tako upotreba kolačića postaje transparentna za vas.

Praćenje posjetilaca

U statističke svrhe, Templer Securities koristi proizvode za praćenje posjetilaca i njihovo ponašanje na svojim veb lokacijama. Dobijeni statistički podaci koriste se samo interno kako bi se optimizirali sadržaji koji se nude na veb stranici Templer Securities.

Promjene

Templer Securities neprestano unapređuje svoje usluge i proizvode za vas. U skladu sa tim, veb stranice Templer Securities povremeno će se ažurirati. Isto tako, ove „Važne napomene, uputstva za upotrebu i odricanje od odgovornosti“ mogu se promijeniti. Stoga vas molimo da se u svakom trenutku informišete o važećim uslovima i napomenama.