NavigationRegistrujte se sada

CFD trgovanje podrazumijeva visok stepen rizika, uključujući investirani kapital


Pretplata na bilten

Politika Privatnosti


Politika privatnosti objašnjava način na koji Templer prikuplja, koristi i održava lične podatke koji nijesu javni o svojim klijentima i stranama sa kojima ima potencijalne odnose (koji se ovdje nazivaju „vi“ ili „vaš“). Ova politika se odnosi samo na lične podatke pojedinaca koji nijesu javni (a ne na entitete).

Prikupljeni lični podaci koji nijesu javni– lične podatke koji nijesu javni prikupljamo kada (a) otvarate i imate račun kod nas ili (b) raspitujete se o finansijskom proizvodu ili usluzi koju nudimo. Konkretno, prikupljamo lične podatke koji nijesu javni iz sledećih izvora:

- iz dokumenata prilikom otvaranja računa i bilo kojeg drugog obrasca koji ste nam dostavili ( kao što su ime, adresa, JMBG ili PIB, imovina i prihod);

- iz transakcija izvršenih kod nas (uključujući stanje na računu i gotovinske depozite/podizanja);

- od entiteta nezavisno od Templera (npr. informacije dobijene od agencija za kreditni rejting);

-od pregleda veb sajta Templera (kolačići se mogu koristiti za praćenje vaših aktivnosti dok ste na sajtu, iako kolačići ne sadrže lične podatke o vama, osim ako ih ne pružite svjesno); i

- iz bilo kojeg direktnog ispitivanja u vezi proizvoda Templera ili finansijske usluge (kao što je korišćenje Templer CFD na valute Trader).

Dijeljenje ličnih podataka koji nijesu javni– ne prodajemo ili dijelimo podatke o klijentima. Ne otkrivamo lične podatke klijenata (sadašnjih ili bivših) koji nijesu javni bilo kojim nepovezanim trećim licima ili povezanim entitetima, osim ako to zakon nalaže. Takvi slučajevi u kojima se informacije mogu dijeliti uključuju:

- davaoce usluga u vezi sa administracijom i servisiranjem računa, koji mogu uključivati advokate, računovođe, revizore i druge profesionalce;

- povezane kompanije kako bismo vam pružili stalne lične savjete i pomoć u vezi s proizvodima i uslugama koje ste primili preko nas i upoznali vas sa drugim proizvodima i uslugama koji vam mogu biti od koristi;

- odgovore na poziv za sud ili sudski nalog, sudski postupak ili regulatorne organe; i

- zaštitu od prevare, neovlašćenih transakcija (kao što je pranje novca), potraživanja ili druge obaveze.

Ako ste klijent, ali ne Templera, možemo dijeliti neke ili sve vaše lične podatke sa subjektima koji nijesu povezani sa nama u skladu sa zakonom. Međutim, imajte na umu da takve informacije dijelimo samo sa pružaocima usluga koji prodaju naše proizvode ili usluge. Nadalje, pružene informacije ne uključuju kreditne podatke, kao što su kreditna istorija, neto vrijednost ili podaci o prihodu.

Zakon vam omogućava da „isključite“ naše dijeljenje ličnih podataka koji nijesu javni o vama u određenim okolnostima sa povezanim i nesrodnim kompanijama; to jest, možete tražiti od Templera da ne objavljuje takve podatke. Ne dijelimo informacije o vama sa bilo kojom filijalom ili trećom stranom koja podrazumijeva isključivanje. Stoga nema potrebe za odricanjem. Ako u budućnosti želimo da vaše podatke otkrijemo na način koji nije u skladu sa ovom politikom, obavijestićemo vas unaprijed i pružiti vam mogućnost da odustanete od takvog objavljivanja.

Bezbjednosna tehnologija– Štitimo podatke vašeg naloga tako što ih postavljamo na bezbjedan dio veb lokacije Templera, koristeći razne alate kao što su firewalls i šifrovanje podataka, i zahtijevamo od vas da unesete jedinstveno korisničko ime i lozinku za pristup informacijama o vašem nalogu na mreži. U pogledu internih bezbjednosnih postupaka, ograničavamo pristup ličnim podacima koji nijesu javni na one službenike ili zaposlene koji moraju da znaju te informacije da bi pružili usluge našim klijentima. U Templeru cijenimo zaštitu podataka klijenata koji nijesu javni i nastavićemo da dajemo sve od sebe kako bismo osigurali da zaštićene informacije zadovoljavaju vaše potrebe.

Promjene u politici privatnosti– U budućnosti politiku privatnosti možemo da izmijenimo. Nećemo izvršiti nikakvu promjenu koja utiče na vas, a da vam prethodno ne pošaljemo revidiranu politiku privatnosti koja opisuje promjenu. U svakom slučaju, klijentima šaljemo važeću politiku privatnosti najmanje jednom godišnje dok god nam je klijent.

Ažuriranje vaših ličnih podataka koji nijesu javni– naporno radimo na održavanju potpunih i tačnih informacija o vama i vašim računima. Ako ikad pomislite da su naši podaci netačni ili nepotpuni, javite nam se. Provjerićemo i ispraviti eventualne netačnosti što je prije moguće. Takođe možete ažurirati ove informacije tako što ćete nas kontaktirati na niže navedene kontakte ili e-mail adresu. Prilikom obraćanja navedite svoje ime, poštansku adresu, broj telefona i, ako je moguće, broj računa.

Pitanja– Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa našom politikom privatnosti, kontaktirajte nas telefonom na +382 20 262 762 i tražite da razgovarate sa predstavnikom računa ili odjeljenjem Templera za usklađivanje. Svi upiti putem e-maila trebaju biti usmjereni na info@templer-securities.me