NavigationRegistrujte se sada

CFD trgovanje podrazumijeva visok stepen rizika, uključujući investirani kapital


Pretplata na bilten

Otkrivanje rizika

Trgovanje na tržištu Ugovora o razlikama (CFD) na valute povezano je sa rizikom. Ovo upozorenje je informativnog karaktera i ne ukazuje na to da se svi navedeni rizici mogu vama desiti. Glavna svrha je informisanje klijenata o svim rizicima koji se mogu pojaviti tokom tgovanja na tržištu CFD-ova, kako proisteklih iz trgovine tako i ostalim. Prije svega, identifikujte svrhu svog depozita i nikada ne uplaćujte iznos, čiji bi gubitak negativno uticao na vaš budžet. Trgovanje na tržištu CFD-ova je opasno zbog mogućnosti nekontrolisanog gubitka.

Leveridž

Efekat leveridža vam omogućava da trgujete u mnogo većem iznosu u odnosu na iznos novca koji ste deponovali. Međutim, leveridž može da djeluje za vas, ali i protiv. Istovremeno, psihološki faktor igra važnu ulogu. Neki trejderi biraju veći leveridž kako bi trgovali sa većim iznosom. To stvara iluziju o "mogućnosti neograničenog profita bez ikakvog rizika", ali zapravo nije uvijek tako. Veliki iznos sredstava za trgovanje može donijeti veliku zaradu zbog leveridža, ali nikad ne zaboravite da, uz prihode, postoji velika mogućnost da izgubite skoro sav depozit. Pažljivo analizirajte i izaberite veličinu leveridža koja će vam pomoći da izbjegnete visok nivo rizika.

Visoka volatilnost finansijskih instrumenata

Veliki broj instrumenata kojima se trguje na CFD tržištu ima veliku volatilnost tokom dana, što može ili donijeti profit ili uzrokovati gubitke.

Tehnički rizik (rizik, povezan sa tehničkom opremom)

Kod samog klijenta mogu se pojaviti neki rizici, kao što su: kvar hardvera i softvera, izgubljena konekcija, problemi sa sistemima komunikacije, pogrešna konfiguracija platforme za trgovanje itd.

Ograničenja koja su propisana zakonodavstvom (administrativni rizici)

Klijent preuzima sav rizik za transakcije koje su zabranjene zakonom zemlje čiji je rezident. Svaki klijent treba da obavijesti nadležne organe o visini njegovih prihoda.

Okolnosti više sile

Templer nije odgovoran za gubitak ili prijem sredstava u iznosu manjem od ostvarene zarade, u slučaju da se jave okolnosti više sile, i to: prirodne katastrofe, vanredne vremenske prilike, prijetnje ratom, terorističkim aktom, revolucija, nezakonite akcije trećih lica, masovni nemiri, neredi, odluke državnih organa itd.

Rizik trgovanja

  • U tržišnim uslovima, različitim od uobičajenih, vrijeme obrade naloga klijenta može se produžiti.
  • Bilo koji analitički podatak prikazan na ovoj veb stranici nije vodič za transakciju koja će vam donijeti 100% profit: samo preporuka.
  • Podešavanje nivoa za Stop Loss ne može uvijek u potpunosti da ograniči gubitke.
  • Rizici su povezani sa nepoznavanjem funckionisanja tržišta valuta, kao i same osnove platforme za trgovanje.
  • Cijene zatvaranja petkom mogu biti drugačije od cijena otvaranja nakon vikenda, u slučaju da vam ne odgovara ta mogućnost neslaganja, uvijek možete zatvoriti nalog prije vikenda.

Rizik komunikacije

  • Informacije poslate putem email-a, u nešifrovanom obliku neće biti zaštićene od neovlašćenog pristupa.
  • Prema našoj Politici privatnosti, Templer mora čuvati podatke o klijentu na sigurnom mjestu. Međutim, u slučaju da treća strana ima pristup tim informacijama (npr. pristup e-mailu klijenta), Društvo ne snosi nikakvu odgovornost.
  • Templer nije odgovoran za finansijske gubitke u slučaju da ne primi važnu poruku zbog tehničkih problema na strani klijenta.

Psihološki rizik

Trgovanje zahtijeva koncentraciju, pa je rizik od gubitka novca zbog nestabilnih moralnih i fizičkih uslova prisutan. Nastojimo da ostvarimo dugoročnu vezu sa našim klijentima. Naš tim brine o dobrobiti klijenata. Zbog toga vam preporučujemo da pažljivo proučite sve moguće rizike.*

*Ova lista uključuje, ali nije ograničena na rizike koji su navedeni ovdje.