NavigationRegistrujte se sada

CFD trgovanje podrazumijeva visok stepen rizika, uključujući investirani kapital


Pretplata na bilten

Opšti uslovi i odredbe poslovanja

Molimo vas da Opšte uslove i odredbe poslovanja pročitate pažljivo

Pristupanjem ovom sajtu pristajete na opšte uslove i odredbe poslovanja koji su dolje navedeni. Templer securities zadržava pravo da promijeni opšte uslove i odredbe poslovanja u bilo kom trenutku, bez prethodnog obavještenja. Vaša je odgovornost za redovni pregled opštih uslova i odredbi poslovanja. Smatra se da prihvatate navedeno i da pratite priložena uputstva na sajtu u vezi bilo kakvih promjena. Ako se ne slažete sa opštim uslovima i odredbama poslovanja molimo vas da napustite naš sajt.

VLASNIŠTVO NAD SAJTOM

Templer Securities AD Podgorica (u daljem tekstu Templer Securities) je vlasnik i održava sajt. Nijedan akt preuzimanja ili na drugi način kopiranja sa ovog veb-sajta neće vam dati pravo na softver ili materijal sa ovog veb-sajta. Sve što pošaljete na ovaj sajt postaje vlasništvo TEMPLER SECURITIES, može da se iskoristi od strane TEMPLER SECURITIES u bilo koje zakonite svrhe i dalje je podložno objavljivanju koje TEMPLER SECURITIES smatra odgovarajućim, uključujući bilo koji pravni ili regulatorni organ u čijoj je nadležnosti TEMPLER SECURITIES. TEMPLER SECURITIES zadržava sva prava u vezi sa autorskim pravima i vlasništvom nad logom na svim materijalima na ovom veb-sajtu, i primjenjivaće ta prava u punom obimu zakona.

PRISTUP SAJTU

Ovaj veb-sajt i informacije, alati i materijali sadržani na njemu, nisu usmjereni ili namijenjeni za distribuciju ili upotrebu od strane bilo kog lica ili entiteta koje je državljanin, ima prebivalište ili se nalazi u bilo kojoj jurisdikciji gdje bi takva distribucija, objavljivanje, dostupnost ili upotreba bila suprotna zakonu ili odredbama ili koja bi TEMPLER SECURITIES ili njegove pridružene kompanije podvrgla bilo kom zahtjevu za registraciju ili licenciranje u okviru takve nadležnosti.

AUTORSKO PRAVO

Materijal sadržan na ovom sajtu, uključujući, ali ne ograničavajući se na dizajn, tekst, video zapise, zvučne snimke i slike, je osim ako nije izričito navedeno, u vlasništvu TEMPLER SECURITIES. Osim ako ovdje nije drugačije izričito navedeno, oni se ne smiju kopirati, prenositi, prikazivati, izvoditi, distribuirati (za naknadu ili nešto slično), licencirati, mijenjati, uokvirivati, skladištiti za naknadnu upotrebu ili na bilo koji drugi način koristiti u cjelosti ili dijelom na bilo koji način bez prethodne pisane saglasnosti TEMPLER SECURITIES.

ODRICANJE OD GARANCIJE I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Informacije na ovoj stranici su plasirane 'kao što jesu'. TEMPLER SECURITIES ne garantuje tačnost materijala koji je ovdje naveden, izričito ili podrazumijevano, za bilo koju određenu svrhu i izričito se odriče bilo kakvih garancija ili pogodnosti za određenu svrhu. TEMPLER SECURITIES neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja bi mogla proizaći iz presretanja bilo koje informacije koja vam je dostupna putem ove veb stranice. Iako su informacije koje su vam pružene na ovoj stranici dobijene ili sakupljene iz izvora za koje vjerujemo da su pouzdani, TEMPLER SECURITIES ne može i ne garantuje tačnost, validnost, blagovremenost ili potpunost bilo kakvih informacija ili podataka koji su vam dostupni za bilo koju svrhu. Ni TEMPLER SECURITIES, niti bilo koja od njegovih pridruženih kompanija, direktora, službenika ili zaposlenih, niti bilo koji drugi dobavljač neće biti odgovoran ili imati odgovornosti bilo koje vrste u slučaju bilo kakvog gubitka ili štete koja nastane u slučaju bilo kakvog kvara ili prekida ovog sajta, koji proistekne iz dijela ili propusta bilo koje druge strane koja je uključena u stavljanje ove veb stranice ili podataka koji se na njoj nalaze, ili iz bilo kog drugog razloga koji se odnosi na vaš pristup, nemogućnost pristupa ili korišćenje veb stranice ili ovih materijala, bez obzira da li su okolnosti koje pogoduju tome mogle biti pod kontrolom TEMPLER SECURITIES ili bilo kog dobavljača koji obezbjeđuje softver i pruža podršku.

TEMPLER SECURITIES ni pod kojim uslovima neće biti odgovoran za bilo kakvu posledičnu, slučajnu, posebnu, kaznenu ili sličnu štetu nastalu bilo kakvim korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja ove veb stranice ili bilo kog njenog dijela, bez obzira da li je TEMPLER SECURITIES procijenio vjerovatnoću da će se takve štete dogoditi bez obzira na oblik akcije, bilo u Ugovoru, obavezujućem aktu ili na neki drugi način.

Informacije sadržane na ovoj veb lokaciji služe samo u informativne svrhe. Stoga se to ne bi trebalo posmatrati kao ponuda ili poziv bilo kojoj osobi u bilo kojoj jurisdikciji u kojoj takva ponuda ili poziv nije odobrena, niti bilo kome, kome bi bilo nezakonito davati takvu ponudu ili poziv, niti se smatra preporukom za kupovinu, prodaju ili neku drugu investiciju. Savjetujemo vam da prikupite nezavisne investicione, finansijske, pravne i poreske savjete prije nego što nastavite sa bilo kojom investicijom. Ništa na ovoj veb stranici ne smije se tumačiti kao savjet o investiranju od strane TEMPLER SECURITIES ili bilo kog od njegovih podružnica, direktora, službenika ili zaposlenih.

Priroda ulaganja u finansijske instrumente je takva da nisu svi Finansijski instrumenti pogodni za sve, osim ako:

  • Imate investiciono znanje
  • U stanju ste da snosite ekonomski rizik investicije
  • Razumijete sadržani rizik; i
  • Vjerujete da je investicija pogodna za vaše ciljeve ulaganja i finansijske potrebe

Svim posjetiocima se savjetuje da pažljivo pročitaju dokument o otkrivanju rizika koji je dostupan u odjeljku Pravni dokumenti na ovoj veb stranici prije nego što se pretplate na neku od usluga koje nudi TEMPLER SECURITIES.

LINKOVI

Konekcije do veb lokacija koje ne vode do sajta TEMPLER SECURITIES pružaju se samo kao pokazatelji informacija o temama koje mogu biti korisne korisnicima veb lokacije TEMPLER SECURITIES, i TEMPLER SECURITIES nema kontrolu nad sadržajem na takvim veb lokacijama. Ako odlučite da se povežete na veb lokaciju koju TEMPLER SECURITIES ne kontroliše, TEMPLER SECURITIES ne daje garancije, izričite ili podrazumijevane, u vezi sa sadržajem takve veb lokacije, uključujući tačnost, potpunost, pouzdanost ili pogodnost iste za bilo koju određenu svrhu, niti TEMPLER SECURITIES garantuje da takva veb lokacija ili sadržaj nije obuhvaćen bilo kakvim tvrdnjama o autorskim pravima, zaštitnim znakovima ili drugim kršenjima prava trećih lica ili da je takva veb lokacija ili sadržaj lišen virusa. TEMPLER SECURITIES ne garantuje autentičnost dokumenata na Internetu. Konekcije do veb lokacija koje nisu TEMPLER SECURITIES ne podrazumijevaju odobrenje ili odgovornost za mišljenje, ideje, proizvode, informacije ili usluge ponuđene na takvim veb lokacijama, niti bilo kakvu zastupljenost u vezi sa sadržajem na tim veb lokacijama.

SIGURNOST

Ako komunicirate sa TEMPLER SECURITIES putem e-maila, imajte na umu da e-mail može biti nepouzdan. Slanjem osjetljivih ili povjerljivih e-mail poruka koje nisu šifrovane prihvatate rizik takve nesigurnosti i mogućeg gubitka povjerljivosti putem Interneta. Internet nije 100% siguran i možda će neko presresti i pročitati vaše podatke.

PRIVATNOST

Svi lični podaci koji se daju TEMPLER SECURITIES tretiraju se u skladu sa politikom privatnosti kompanije koja je neodvojivi deo naših Uslova poslovanja. Sistemi za praćenje veb lokacija takođe mogu da prikupljaju podatke koji detaljno prikazuju stranice kojima ste pristupili, kako ste otkrili ovu stranicu, učestalost posjeta i tako dalje. Informacije koje dobijemo koriste se za poboljšanje sadržaja naše veb stranice i mogu nam koristiti da vas kontaktiramo na bilo koji odgovarajući način i na taj način vam pružimo informacija koje vjerujemo da bi vam mogle biti korisne.

VAŽEĆI ZAKON I NADLEŽNOST

Pristupom ovoj stranici saglasni ste da će se zakoni Crne Gore, bez obzira na principe sukoba zakona, primjenjivati na sva pitanja koja se tiču korišćenja ove veb stranice. U slučaju spora, pristajete na isključivu nadležnost sudova Crne Gore. U slučaju da se bilo koji od Opštih uslova i odredbi ne mogu izvršiti, preostali Opšti uslovi i odredbe se ne smiju mijenjati, a neizvršene odredbe se zamjenjuju takvim uslovima i odredbama koji su najbliži namjeri koja stoji u osnovi uslova ili odredbi koje nisu izvršene. Ove odredbe i uslovi ne zamjenjuju ili na bilo koji način mijenjaju bilo koji ugovor koji ste sklopili sa TEMPLER SECURITIES.

Pravna dokumenta za klijente