NavigationRegistrujte se sada

CFD trgovanje podrazumijeva visok stepen rizika, uključujući investirani kapital


Pretplata na bilten

Opšti uslovi i odredbe poslovanja

Molimo vas da Opšte uslove i odredbe poslovanja pročitate pažljivo

Pristupanjem ovom sajtu pristajete na opšte uslove i odredbe poslovanja koji su dolje navedeni. Templer Securities AD Podgorica zadržava pravo da promijeni opšte uslove i odredbe poslovanja u bilo kom trenutku, bez prethodnog obavještenja. Vaša je odgovornost za redovni pregled opštih uslova i odredbi poslovanja. Smatra se da prihvatate navedeno i da pratite priložena uputstva na sajtu u vezi bilo kakvih promjena. Ako se ne slažete sa opštim uslovima i odredbama poslovanja molimo vas da napustite naš sajt.

VLASNIŠTVO NAD SAJTOM

Templer Securities AD Podgorica (u daljem tekstu TEMPLER SECURITIES) je vlasnik i održava sajt. Nijedan akt preuzimanja ili na drugi način kopiranja sa ovog veb-sajta neće vam dati pravo na softver ili materijal sa ovog veb-sajta. Sve što pošaljete na ovaj sajt postaje vlasništvo TEMPLER SECURITIES, može da se iskoristi od strane TEMPLER SECURITIES u bilo koje zakonite svrhe i dalje je podložno objavljivanju koje TEMPLER SECURITIES smatra odgovarajućim, uključujući bilo koji pravni ili regulatorni organ u čijoj je nadležnosti TEMPLER SECURITIES. TEMPLER SECURITIES zadržava sva prava u vezi sa autorskim pravima i vlasništvom nad logom na svim materijalima na ovom veb-sajtu, i primjenjivaće ta prava u punom obimu zakona.

PRISTUP SAJTU

Ovaj veb-sajt i informacije, alati i materijali sadržani na njemu, nisu usmjereni ili namijenjeni za distribuciju ili upotrebu od strane bilo kog lica ili entiteta koje je državljanin, ima prebivalište ili se nalazi u bilo kojoj jurisdikciji gdje bi takva distribucija, objavljivanje, dostupnost ili upotreba bila suprotna zakonu ili odredbama ili koja bi TEMPLER SECURITIES ili njegove pridružene kompanije podvrgla bilo kom zahtjevu za registraciju ili licenciranje u okviru takve nadležnosti.

AUTORSKO PRAVO

Materijal sadržan na ovom sajtu, uključujući, ali ne ograničavajući se na dizajn, tekst, video zapise, zvučne snimke i slike, je osim ako nije izričito navedeno, u vlasništvu TEMPLER SECURITIES. Osim ako ovdje nije drugačije izričito navedeno, oni se ne smiju kopirati, prenositi, prikazivati, izvoditi, distribuirati (za naknadu ili nešto slično), licencirati, mijenjati, uokvirivati, skladištiti za naknadnu upotrebu ili na bilo koji drugi način koristiti u cjelosti ili dijelom na bilo koji način bez prethodne pisane saglasnosti TEMPLER SECURITIES.

ODRICANJE OD GARANCIJE I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Informacije na ovoj stranici su plasirane 'kao što jesu'. TEMPLER SECURITIES ne garantuje tačnost materijala koji je ovdje naveden, izričito ili podrazumijevano, za bilo koju određenu svrhu i izričito se odriče bilo kakvih garancija ili pogodnosti za određenu svrhu. TEMPLER SECURITIES neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja bi mogla proizaći iz presretanja bilo koje informacije koja vam je dostupna putem ove veb stranice. Iako su informacije koje su vam pružene na ovoj stranici dobijene ili sakupljene iz izvora za koje vjerujemo da su pouzdani, TEMPLER SECURITIES ne može i ne garantuje tačnost, validnost, blagovremenost ili potpunost bilo kakvih informacija ili podataka koji su vam dostupni za bilo koju svrhu. Ni TEMPLER SECURITIES, niti bilo koja od njegovih pridruženih kompanija, direktora, službenika ili zaposlenih, niti bilo koji drugi dobavljač neće biti odgovoran ili imati odgovornosti bilo koje vrste u slučaju bilo kakvog gubitka ili štete koja nastane u slučaju bilo kakvog kvara ili prekida ovog sajta, koji proistekne iz dijela ili propusta bilo koje druge strane koja je uključena u stavljanje ove veb stranice ili podataka koji se na njoj nalaze, ili iz bilo kog drugog razloga koji se odnosi na vaš pristup, nemogućnost pristupa ili korišćenje veb stranice ili ovih materijala, bez obzira da li su okolnosti koje pogoduju tome mogle biti pod kontrolom TEMPLER SECURITIES ili bilo kog dobavljača koji obezbjeđuje softver i pruža podršku.

TEMPLER SECURITIES ni pod kojim uslovima neće biti odgovoran za bilo kakvu posledičnu, slučajnu, posebnu, kaznenu ili sličnu štetu nastalu bilo kakvim korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja ove veb stranice ili bilo kog njenog dijela, bez obzira da li je TEMPLER SECURITIES procijenio vjerovatnoću da će se takve štete dogoditi bez obzira na oblik akcije, bilo u Ugovoru, obavezujućem aktu ili na neki drugi način.

Informacije sadržane na ovoj veb lokaciji služe samo u informativne svrhe. Stoga se to ne bi trebalo posmatrati kao ponuda ili poziv bilo kojoj osobi u bilo kojoj jurisdikciji u kojoj takva ponuda ili poziv nije odobrena, niti bilo kome, kome bi bilo nezakonito davati takvu ponudu ili poziv, niti se smatra preporukom za kupovinu, prodaju ili neku drugu investiciju. Savjetujemo vam da prikupite nezavisne investicione, finansijske, pravne i poreske savjete prije nego što nastavite sa bilo kojom investicijom. Ništa na ovoj veb stranici ne smije se tumačiti kao savjet o investiranju od strane TEMPLER SECURITIES ili bilo kog od njegovih podružnica, direktora, službenika ili zaposlenih.

Priroda ulaganja u finansijske instrumente je takva da nisu svi Finansijski instrumenti pogodni za sve, osim ako:

 • Imate investiciono znanje
 • U stanju ste da snosite ekonomski rizik investicije
 • Razumijete sadržani rizik; i
 • Vjerujete da je investicija pogodna za vaše ciljeve ulaganja i finansijske potrebe

Svim posjetiocima se savjetuje da pažljivo pročitaju dokument o otkrivanju rizika koji je dostupan u odjeljku Pravni dokumenti na ovoj veb stranici prije nego što se pretplate na neku od usluga koje nudi TEMPLER SECURITIES.

LINKOVI

Konekcije do veb lokacija koje ne vode do sajta TEMPLER SECURITIES pružaju se samo kao pokazatelji informacija o temama koje mogu biti korisne korisnicima veb lokacije TEMPLER SECURITIES, i TEMPLER SECURITIES nema kontrolu nad sadržajem na takvim veb lokacijama. Ako odlučite da se povežete na veb lokaciju koju TEMPLER SECURITIES ne kontroliše, TEMPLER SECURITIES ne daje garancije, izričite ili podrazumijevane, u vezi sa sadržajem takve veb lokacije, uključujući tačnost, potpunost, pouzdanost ili pogodnost iste za bilo koju određenu svrhu, niti TEMPLER SECURITIES garantuje da takva veb lokacija ili sadržaj nije obuhvaćen bilo kakvim tvrdnjama o autorskim pravima, zaštitnim znakovima ili drugim kršenjima prava trećih lica ili da je takva veb lokacija ili sadržaj lišen virusa. TEMPLER SECURITIES ne garantuje autentičnost dokumenata na Internetu. Konekcije do veb lokacija koje nisu TEMPLER SECURITIES ne podrazumijevaju odobrenje ili odgovornost za mišljenje, ideje, proizvode, informacije ili usluge ponuđene na takvim veb lokacijama, niti bilo kakvu zastupljenost u vezi sa sadržajem na tim veb lokacijama.

SIGURNOST

Ako komunicirate sa TEMPLER SECURITIES putem e-maila, imajte na umu da e-mail može biti nepouzdan. Slanjem osjetljivih ili povjerljivih e-mail poruka koje nisu šifrovane prihvatate rizik takve nesigurnosti i mogućeg gubitka povjerljivosti putem Interneta. Internet nije 100% siguran i možda će neko presresti i pročitati vaše podatke.

PRIVATNOST

Svi lični podaci koji se daju TEMPLER SECURITIES tretiraju se u skladu sa politikom privatnosti kompanije koja je neodvojivi deo naših Uslova poslovanja. Sistemi za praćenje veb lokacija takođe mogu da prikupljaju podatke koji detaljno prikazuju stranice kojima ste pristupili, kako ste otkrili ovu stranicu, učestalost posjeta i tako dalje. Informacije koje dobijemo koriste se za poboljšanje sadržaja naše veb stranice i mogu nam koristiti da vas kontaktiramo na bilo koji odgovarajući način i na taj način vam pružimo informacija koje vjerujemo da bi vam mogle biti korisne.

DEPONOVANJE I POVLAČENJE SREDSTAVA

Кlijenti mogu deponovati i povlačiti sredstva koristeći bilo koji od dostupnih sistema plaćanja. Transakcije deponovanja sredstava mogu se izvršiti na jedan od sledećih načina:

 • putem platnih kartice - VISA, Maestro ili MasterCard. Transakcije se obrađuju u saradnji sa AllSecure doo i Hipotekarna banka ad i na bezbjedan i sertifikovan način vrše preko AllSecure Payment Gateway. Кlijenti mogu koristiti samo svoju karticu. Za kartice je omogućena 3D zaštita i onlajn transakcije. Nakon unosa podataka o kartici i potvrde plaćanja, banka autorizuje transakciju i time se transakcija odobrava i ulazi u dalji proces pripreme za realizaciju. Iznos transakcije biće rezervisan na računu kartice i neće biti dostupan za drugu svrhu. Тransakcija će biti završena i iznos skinut sa računa kartice klijenta ako je transakcija uspješna. U slučaju da transakcija nije uspješna, neće biti izvršena, i iznos neće biti skinut sa računa kartice klijenta.
 • prenos putem banke. Transakcije se obrađuju direktno preko vaše banke na vaš račun u banci posredstvom fakture koju kreirate u dijelu Korisnici.

Sve uplate su u eurima (ЕUR). Ukoliko se plaćanje vrši putem kartica banaka stranog izdavaoca, ukupan iznos transakcije biće konvertovan u valutu banke koja vrši poravnanje, prema trenutnom kursu VISA/MasterCard. Banka klijenta može da naplati dodatnu proviziju za transakcije.

Provizije koje se obračunavaju na transakcije navedene su na web sajtu Тempler Securities.

U slučaju povraćaja sredstava klijentu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, djelimično ili u cjelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korišćena za plaćanje. Ovo znači da će naša Banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun vlasnika kartice.

POVRAĆAJ SREDSTAVA

Klijent će platiti banci nominalni iznos bilo koje transakcije putem kartice koju obrađuje AllSecure Payment Gateway u skladu sa Ugovorom svaki put kada se bilo koja transakcija karticom poništi u skladu sa Pravilima ili bilo kojim važećim statutom o zaštiti potrošača („Povraćaj sredstava“), uključujući naprimjer, ali se ne ograničavajući na sledeće:

 • Transakcija deponovanja sredstava nije posebno odobrena;
 • Vlasnik kartice tvrdi da je transakcija izvršena nepropisno ili neovlašćeno;
 • Vlasnik kartice osporava kvalitet usluge;
 • Produženje kredita za izvšene usluge je u suprotnosti sa zakonom, pravilima ili propisima bilo koje zvanične institucije, ili na neki drugi način, ili je u suprotnosti sa Ugovorom;
 • Vlasnik kartice tvrdi da je iznos u eurima promijenjen nakon što je transakcija realizovana;
 • Kartica je istekla prije datuma nastanka transakcije nastale upotrebom falsifikovane ili na neki drugi način nevažeće kartice za realizaciju transakcije;
 • Ime utisnuto na kartici razlikuje se ili je različito od imena potpisanog na dijelu za potpis, ili se potpis na kartici razlikuje ili je različit od potpisa na nacrtu;
 • Informacije primljene od AllSecure Payment Gateway čuvaju se u nacrtu više od 30 radnih dana nakon datuma transakcije;
 • Nacrt je duplikat prethodno obrađenog ili uključunog u naknadu koju je vlasnik kartice prethodno platio;
 • NacrtI je lažan ili transakcija nije bila dobro ovjerena u uobičajenom postupku vlasnika kartice;
 • Izdavalac kartice ima informaciju da je došlo do prevare u vrijeme transakcije, bez obzira da li je takva transakcija bila propisno odobrena od strane izdavaoca kartice, a vlasnik kartice nije učestvovao niti je ovjerio transakciju ; i
 • U bilo kojoj drugoj situaciji u kojoj je izvršeni nacrt ili depozitni kredit dat u okolnostima koje predstavljaju kršenje bilo koje obaveze, termina, uslova, zastupanja ili garancije od strane korisnika, ili bilo koja radnja ili nedostatak radnje od strane korisnika predstavlja kršenje Pravila i ima rezultat da nacrt bude naplaćen od Banke od strane člana izdavaoca VISA/MasterCard kartice u skladu sa Pravilima ili je nacrt ponovo naplaćen banci iz bilo kog drugog razloga. Situacije dodavanja i brisanja na ovoj listi mogu se desiti usljed promjene Pravila.„

REKLAMACIJE

Usluge koje se prodaju putem naše web stranice prati sva zakonska dokumentacija shodno Ugovoru sa klijentom.

Ukoliko želite da pokrenete proces žalbe, potrebno je da popunite dokument sa naše web stranice "Obrazac pritužbe" i pošaljete nam putem e-maila info@templer-securities.me

PRIMIJENJENI STANDARDI I PROCESI U ZAŠTITI PODATAKA PRILIKOM PLAĆANJA KARTICAMA

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce - AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi - AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

VAŽEĆI ZAKON I NADLEŽNOST

Pristupom ovoj stranici saglasni ste da će se zakoni Crne Gore, bez obzira na principe sukoba zakona, primjenjivati na sva pitanja koja se tiču korišćenja ove veb stranice. U slučaju spora, pristajete na isključivu nadležnost sudova Crne Gore. U slučaju da se bilo koji od Opštih uslova i odredbi ne mogu izvršiti, preostali Opšti uslovi i odredbe se ne smiju mijenjati, a neizvršene odredbe se zamjenjuju takvim uslovima i odredbama koji su najbliži namjeri koja stoji u osnovi uslova ili odredbi koje nisu izvršene. Ove odredbe i uslovi ne zamjenjuju ili na bilo koji način mijenjaju bilo koji ugovor koji ste sklopili sa TEMPLER SECURITIES.

Pravna dokumenta za klijente