NavigationRegistrujte se sada

CFD trgovanje podrazumijeva visok stepen rizika, uključujući investirani kapital


Pretplata na bilten

+5%, +10%, +15% Bonus

Podržava marginu

Otvorite poziciju veće vrijednosti

Dnevna automatska isplata

Odmah dobijate svoj bonus za bilo koju vrijednost trgovine

Povlačenje

Povucite svoja sredstva bonusa kao deponovani bonus na vaš račun.

Pravila promocije

 • Bonus za depozit može se ostvariti samo na verifikovanom računu.
 • Bonusi za depozit mogu se ostvariti na bilo kojoj vrsti računa.
 • Iznos bonusa je 5%, 10%, 15% od svakog iznosa depozita.

Možete podnijeti zahtjev za 5%, 10% ili 15% na SVAKI depozit koji napravite zavisno od aktuelne kampanje. Međutim, nije moguće zatražiti 11%, 25%, 47% itd. (osim bonusa za lojalnost)

 • Za trgovanje sredstvima bonusa ne plaća se IB provizija.
 • Maksimalna veličina bonusa je 15.000 USD (or 15.000 € za evro račune) po računu i 30.000 € po korisniku.
 • Bonus se ne može dodati internim prenosima depozita i depozitima iz takmičenja / promocija itd., osim ako nije drugačije navedeno.
 • Savjetuje se da zatražite bonus odmah nakon što se vaš depozit prikaže na vaš račun za trgovanje.
 • Bonus će biti prebačen na vaš račun i zaključan za podizanje sve dok se ne ispune uslovi za količinu. Na kraju svakog sata, na osnovu trgovane količine, dio Bonus kredita će se oduzeti od vašeg MT 4 kredita i istovremeno deponovati na vaš saldo. Operacija će se obrađivati svakog dana.
 • Bonus za svaki depozit smatra se posebnim bonusom.
 • Potrebno je trgovati (iznos bonusa) / 4 (iznos bonusa podijeljen sa četiri) standardnim lot-ovima kako biste mogli u potpunosti povući bonus. Međutim, dio bonusa koji je već pokriven moći ćete povući.

Na primjer, ako deponujete 1000 USD na svoj račun, primite 150 USD bonusa i povučete1000 USD (sopstvena /uložena ili ostvareni profit), bonus će biti poništen.

 • Proračun obima trgovanja počinje od prvog bonusa i nastavlja se uzastopno. To znači da ne možete povući kasnije bonuse prije nego što trgujete potreban obim za prvi bonus i tako dalje. Proračun obima trgovanja počinje od trenutka kada se zatraži bonus. Obim trgovanja za svaki depozit se izračunava odvojeno.
 • Nalozi CFD na valute sa rezultatom trgovanja manjim od 3 pips-a (3 * 0,00010 ili 3 * 0,010) ne uzimaju se u obzir u obim trgovanja.
 • Izračunava se samo obim trgovanja valutama i robama (tj. dijeljenje CFD-ova, kripto valutama i spot indeksima se ne izračunava).

Na primjer, u ponedeljak ste uplatili depozit od 100 USD i započeli sa trgovanjem. U srijedu ste zatražili 5 USD bonusa. Proračun obima trgovanja za vaš bonus počinje od srijede, bilo koji obim trgovanja prije srijede neće biti uključen. Savjetuje se da zatražite bonus odmah nakon što se vaš depozit prikaže na vaš račun trgovanja.

 • Bonus se može povući SAMO ako je do momenta izračunavanja lota bonus još uvjek prisutan na računu. Ako je klijent obavio trgovinu zahtijevanog obima, pošto je bonus otkazan, neće mu biti dodat niti nadoknađen.
 • Kupac može pokriti jedan bonus dnevno. Ako ste uzastopno primili 2 ili više bonusa i napravili potreban obim trgovanja da pokrijete prvi bonus, tada se sve transakcije zaključene nakon toga do sljedećeg dana (00:00) neće računati uopšte. Od sljedećeg dana se računa obim trgovanja od toga dana.
 • U slučaju da iznos novca na vašem računu postane manji od bonusa, bonus će se poništiti.
 • Sav nepokriveni Bonus (ako ga ima) biće ukinut nakon 6 mjeseci od kako je dodijeljen
 • Ako stanje na vašem računu (bez otvorenih transakcija) postane manje ili jednako iznosu bonusa /iznosima bonusa, bonus/i će se poništiti počevši od najnovijeg sve dok vaše stanje na računu ne postane veće od iznosa bonusa.
 • Ako trader povuče sopstvena sredstva nakon što je bonus dodijeljen, bonus će biti poništen.

Na primjer, ako deponujete 1000 USD na svoj račun, primate 150 USD bonusa i povučete 1000 USD (sopstvena sredstva ili ostvareni profit), bonus će biti poništen.

 • Klijent može otkazati bonus za depozit u bilo kojem trenutku. Jednom kada se bonus za depozit poništi, ne može se ponovo vratiti.
 • Templer može odbiti klijentovu aplikaciju/e za bonus u bilo koje vrijeme bez prethodnog obavještenja ili navođenja razloga za takvu odluku.
 • Templer može otkazati klijentov bonus u bilo kojem trenutku bez prethodnog obavještenja.
 • Takozvano "obrnuto trgovanje" na bonus računima strogo je zabranjeno. "Obrnuto trgovanje" označava otvaranje iste pozicije u obrnutim smjerovima na 2 ii više bonus računa. Na primjer, otvorite 0,1 BUY lot na EURUSD na jednom računu i 0,1 SELL lot na EURUSD istovremeno. Klijent potvrđuje da će takvi računi biti blokirani, a bonusi i dobit od obrnutog trgovanja biće poništeni.
 • Svaka situacija koja nije opisana u ovim pravilima podliježe odluci Društva.
 • Templer zadržava pravo da izmijeni, ažurira ili otkaže ovu promociju sa obavještenjem u Poslednjem saopštenju za štampu.