NavigationRegistrujte se sada

CFD trgovanje podrazumijeva visok stepen rizika, uključujući investirani kapital


Pretplata na bilten

Fast market

U Templer-Securities-u uvijek nastojimo našim klijentima pružiti najbolje izvršenje naloga dostupno putem vodećih pružaoca likvidnosti tržišta, ali kao što je slučaj na svim finansijskim tržištima, postoje slučajevi na deviznom tržištu gdje može doći do ekstremne nestabilnosti - pojava poznata kao " fast market", tržište sa brzim izmjenama. Uslovi za fast market se mogu pojaviti u bilo koje doba, ali se to najčešće dešava za vrijeme objavljivanja ekonomskih podataka ili vijesti, naročito kad je likvidnost na vrhuncu (na primjer, državni praznici), ili kada na tržištu postoje značajno veće količine naloga jedne vrste (na primjer, “buys”, kupovni), u odnosu na drugu vrstu (na primjer, “sells”, prodajne), ili i u prvim satima otvaranja tržišta nakon vikenda.

Tokom ekstremne nestabilnosti cijena na fast markets cijene valutnih parova će iskazivati “gap” u cijenama i široki spreads. Cjenovni “gap” se dešava kada cijena valutnog para ili skoči ili padne s njegove poslednje bid/offer kotacije u odnosu na novu kotaciju, bez ikakvog trgovanja između tih kotaciju. Primjer, valutni par Euro / US dolar može se pokrenuti od bid/offer 1.1891-1.1894 i započeti trgovanje na 1.1941-1.1944, bez ikakvog trgovanja između tih kotacija.

Standardna praksa trgovaca valuta, banki i ECN-ova, uključujući trgovce na međubankarskom tržištu, za vrijeme pojave uslova fast market i razlike u cijenama, je postavljanje tržišnih nivoa i ručno izvršavanje naloga bez korišcenja automatskih sistema ili usluga. Postupak na fast markets po pravilu je sledeći:

U početku, veliki novčani centri banaka i drugi provajderi cijena zaustavljaju sve direktne transakcije i njihovi softveri za obračun cijena su obustavljeni. Trgovci valutama analiziraju događaj i određuju tačnu cijenu. Ulazne cijene na tržištu mogu biti za 20 do 30 poena razlike ili više. Spreads na tržištu se suzavaju što viiše trgovaca valutama pristupa tržištu.

U takvom slučaju može doći do kašnjenja u izvršavanju naloga na čekanju, što može biti značajno, dok su vrijednosti ukrštene, kako bi se osiguralo pouzdano izvršenje naloga. Pored toga, zaustavljeni nalozi koji su blizu tržišta na koje se trguje putem stop cijene izvršavaju se po prvoj tržišnoj cijeni koja je nastala nakon zaustavljanja. Pritom, nalog sa određenom cijenom ne daje garanciju fiksne cijene drugoj ugovornoj strani.

Templer-Securities, kao i svaki trgovac devizama, trgovac je na tržištu izvršenja i slijedi standarde svojstvene okruženju fast markets. Klijenti Templer-Securities-a koji izaberu da trguju na fast market u potpunosti su odgovorni za gubitke nastale kao rezultat trgovanja pod takvim tržišnim uslovima, podjednako kao kupci koji su odgovorni za svoje gubitke u normalnim uslovima trgovanja. Ove odgovornosti su iste odgovornosti koje Templer-Securities ima sa međubankarskim stranama tokom normalnih tržišnih uslova. Templer-Securities neće biti odgovoran za gubitke povezane s trgovanjem na fast market ili nestabilnom tržištu, elektronskih neispravnosti na mreži, kašnjenja u izvršavanju, netačnih podataka dobijenih od pružaoca usluga (npr. vijesti) i / ili kupaca (npr. podaci o kupcima ili ažuriranja ovih podataka).

Postavljanje ponuda na “Fast markets”

Templer-Securities preporučuje da pratite kretanja cijena tokom objavljivanja važnih podataka i utvrdite svoje lične nivoe prihvatljivosti i rizika ulaganja. Tokom nestabilnih tržišnih perioda koja mogu biti uzrokovana objavljivanjem važnih tržisnih podataka, sljedeće informacije služe kao smjernica za postavljanje naloga:

*Da biste pristupili trgovini potrebno je da raspolažete određenim novčanim sredstvima tj. kupovnom moći. Provjerite svoj račun kako biste bili sigurni da imate odgovarajuća sredstva prije bilo kakvog trgovanja.

*Izvršenje tržišnih naloga po određenoj cijeni može se značajno razlikovati od cijene koju ste odredili tokom trgovanja na fast markets. Nalozi sa limitom mogu pružiti nivo zaštite od ovih tržišnih oscilacija.

*Nalozi koji su na čekanju neće biti izvršeni (uključujuci naloge zaustavi gubitak i uzmi profit) tokom perioda ‘’zamrzavanja trgovine’’. Svi BUY nalozi na čekanju aktivirani u toku perioda ‘’zamrznute trgovine’’(uključujuci naloge zaustavi gubitak i uzmi profit) biće izvršeni po najvećoj ASK registrovanoj tokom perioda zamrznute trgovine, a svi SELL nalozi na čekanju (uključujuci naloge zaustavi gubitak i uzmi profit) biće aktivirani na najnižoj BID registrovanoj tokom perioda zamrznute trgovine.

*Templer-Securities koristi automatizovani sistem praćenja transakcija i upravljanja rizikom kako bi osigurao da stanje klijenta nikada neće pasti ispod nivoa njegovog početnog depozita, što u osnovi znači da garantujemo nulti saldo računa ako uđete u zonu negativnog rezultata - ne možete izgubiti više od svog početnog uloga.

*Ako još uvijek niste primili potvrdu o transakciji koja je obavljena ranije u toku dana, ne pokušavajte ponovo da izvršite transakciju! Kašnjenje u primanju potvrde ne znači nužno i da nalog nije izvršen. To se odnosi na sve vrste naloga. Možete nazvati Templer-Securities ili se obratiti onlajn podršci i zahtijevati "status provjere" naloga (otvoren, izvršen, otkazan itd.).

*Ako imate neslaganje u odnosu na nalog koji ste unijeli ili izvršenje koje ste primili, pripremite sve potrebne informacije prije nego što nazovete ili razgovarate s onlajn podrškom: broj računa, lične informacije, Buy / Sell, valutni par, veličina lota, cijena, vrijeme, onlajn ili nalog putem telefona. Što više informacija date Templer-Securities, to će Templer-Securities bolje obraditi vaš zahtjev tokom uslova fast market-a.

Templer-Securities neće biti odgovoran za gubitke klijenata zbog uticaja uslova fast market-a ili nestabilnih deviznih tržišta, elektronskih poremećaja u usluzi, kašnjenja usluga, netačnih podataka dobivenih od dobavljača usluga (tj. kotacija, novih usluga) i / ili klijenata (tj. podataka o klijentu, ažurirani podaci). ”.