NavigationRegistrujte se sada

CFD trgovanje podrazumijeva visok stepen rizika, uključujući investirani kapital


Pretplata na bilten

Tipovi naloga

Kupovni TRŽIŠNI NALOG

Pokušajte kupiti po najpovoljnijoj dostupnoj "ASK" cijeni.

Stavljanje kupovnog tržišnog naloga znači da ćete kupovati po trenutnoj cijeni "ask" (ili "offer"). Na primjer, pretpostavimo da kupujete tržišni instrument, a njegova trenutna tržišna cijena je 119,32 / 119,36. To znači da ćete tržišni instrument kupiti po 119,36”.

Kupovni LIMITIRANI NALOG

Pokušajte kupiti po cijeni koju odredite ili po povoljnijoj cijeni. Ova vrsta naloga mora biti postavljena ispod trenutne ” Ask” cijene.

Limitirani nalog je nalog za kupovinu ispod trenutne "ASK" cijene. Na primjer, ako se instrument trguje na 119,32 /119,36 možete postaviti limitirani nalog za kupovinu na 119,26. Ako se izvrši, ovo će vam dati dugu poziciju na 119,26, što je za 10 poena bolje nego da ste upravo koristili tržišni nalog. Nedostatak limitiranog naloga je da ako instrument krene od 119,32 / 119,36, vaš limit na 119,26 neće biti dostignut i propustićete priliku za profit.

Kupovni STOP NALOG

Pokušajte kupiti po cijeni koju ste naveli. Kada se ”ASK” cijena poklopi ili pređe vašu cijenu ovaj nalog postaje tržišni nalog i izvršava se po najpovoljnijoj dostupnoj cijeni. Ova vrsta naloga treba biti iznad trenutne ”ASK” cijene.

Pokretanje trgovine sa stop nalogom znači da ćete otvoriti poziciju samo ako se tržište kreće u pravcu koji očekujete. Na primjer, ako se instrumentom trguje na 119,32 / 119,36 možete staviti stop nalog za kupovinu na 119,46. To znači da će se nalog izvršiti samo ako cijena na tržištu poraste na 119,46. Prednost je u tome što ukoliko se tržište kreće u suprotnom smjeru, nećete kupiti (jer nećete dostići 119,46).”.

Prodajni Tržišni nalog

Pokušajte prodati po najpovoljnijoj dostupnoj “BID” cijeni.

Stavljanje prodajnog tržišnog naloga znači da ćete prodavati po trenutnoj cijeni "BID". Na primjer, pretpostavimo da prodajete tržišni instrument, a njegova trenutna tržišna cijena je 119,32 / 119,36. To znači da ćete tržišni instrument prodati po 119,32.”.

Prodajni Limitirani nalog

Pokušajte prodati po cijeni koju odredite ili po povoljnijoj cijeni. Ova vrsta naloga treba biti postavljena iznad trenutne “BID” cijene.

Limitirani nalog je nalog za prodaju iznad trenutne cijene. Na primjer, ako se instrument trguje na 119,32 /119,36 možete postaviti limitirani nalog za prodaju na 119,42. Ako se izvrši, ovo će vam dati kratku poziciju na 119,42, što je za 10 poena bolje nego da ste upravo koristili tržišni nalog. Nedostatak limitiranog naloga je da ako instrument krene od 119,32 / 119,36, vaš limit na 119,42 neće biti dostignut i propustićete priliku za profit.

Prodajni Stop Nalog

Pokušajte prodati po cijeni koju ste odredili. Kada se “BID” cijena poklopi ili pređe vašu cijenu ovaj prodajni stop nalog postaje tržišni nalog i izvršava se po najpovoljnijoj dostupnoj “BID” cijeni. Ova vrsta naloga trebala bi biti postavljena ispod trenutne “BID” cijene.

Pokretanje trgovine sa stop nalogom znači da ćete otvoriti poziciju samo ako se tržište kreće u pravcu koji očekujete. Na primjer, ako se instrumentom trguje na 119,32 / 119,36 možete staviti stop nalog za prodaju na 119,22. To znači da će se nalog izvršiti samo ako cijena na tržištu padne na 119,22. Prednost je u tome što ukoliko se tržište kreće u suprotnom smjeru, nećete prodati (jer nećete dostići 119,22).”.