NavigationRegistrujte se sada

CFD trgovanje podrazumijeva visok stepen rizika, uključujući investirani kapital


Pretplata na bilten

Pregled

Templer pruža usluge online trgovanja na tržištu CFD-a (valute, dragocjeni metali, proizvodi energije, novčani indeksi). Templer pruža visokokvalitetnu uslugu malim i institucionalnim trgovcima kako bi se održale dugoročne veze koje nam omogućavaju efikasniji i proaktivniji odgovor na promjenljive potrebe klijenata. Cilj Templera je da svojim korisnicima pruži najbolju realizaciju trgovine i uslugu u CFD industriji. Kako bismo ispunili naše ciljeve, Templer koristi tri strategije koje su okosnica našeg uspjeha: korisnički servis, istraživanje i izvršenje.

Korisnički servis

Naši zaposleni su naše najveće bogatstvo. Templer zapošljava samo iskusne stručnjake koji su pokazali vrhunske vještine i liderstvo u radu sa klijentima u industriji finansijskih usluga. Prodaja i korisnicki servis su vam na raspolaganju 24 sata dnevno, 5 dana u nedjelji. Naši predstavnici prodaje na raspolaganju su korisnicima po bilo kojem pitanju, u bilo koje doba dana, na više različitih jezika.

Regulatorni nadzor

Integritet i transparentnost su temelj Templera i ne pravimo kompromise kada su u pitanju svakodnevno poslovanje, naši korisnici i finansije. U današnjem svijetu, regulacija brokera na tržištu CFD-a je važan aspekt pouzdanosti i poverenja. Međutim, vrlo je važno razumjeti ideju koja stoji iza bilo koje regulative. Regulacija je skup pravila i propisa kojih se broker mora pridržavati. Ipak, nijedan propis ne može direktno definisati odnos klijenta i brokera. Bilo koji, malo vjerovatni, ali mogući konflikti, podložni su samo pravnim postupcima.


Regulativa:

Investiciono društvo Templer Securities AD Podgorica je osnovano 28.11.2019. godine u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu kapitala Crne Gore. U Centralnom registru privrednih subjekata, Društvo je registrovano pod brojem 4-0009725. Skraćeni naziv Društva je TEMPLER.

Društvo ima dozvolu Komisije za tržište kapitala Crne Gore, broj: 03/2-4/4-19, od 15.11.2019. godine i broj 03/2-4/9-19, od 10.11.2020. godine, za pružanje investicionih usluga i obavljanje investicionih aktivnosti, za finansijske instrumente-ugovore o razlikama, i to za:

-prijem i prenos naloga koji se odnose na jedan ili više finansijskih instrumenata;

-izvršenje naloga za račun klijenta;

-upravljanje portfeljem;

-investiciono savjetovanje.

Veb sajtom templer-securities.me rukovodi Templer.

Templer je uskladio svoje poslovanje sa zakonodavstvom i regulatornim standardima.

Zaposleni Templera smatraju da je profesionalnost i iskrenost najbolja politika.

Korisničku dokumentaciju, AML politiku (politiku sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma), kao i druga važna pravna dokumenta, možete pogledati na https://templer-securities.me/.

Investiciono društvo TEMPLER SECURITIES AD Podgorica

TEMPLER

81000 Rimski trg 50-PC Kruševac, Podgorica

+382 20 262 762

+382 69 055 877

info@templer-securities.me